Integritetspolicy

Följande information gäller verksamheten: Johan Cederholm, Filmskapare & Författare (nedan benämnt som jag eller mig).

Personuppgiftsansvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter: Johan Cederholm

Se kontakt-sida för kontaktuppgifter.

Webbplatsadress är: https://www.johancederholm.com

Kakor

För att ge dig en bättre upplevelse kan denna hemsida använda cookie-filer, så kallade kakor.

Om du inte accepterar att det sparas cookies på din enhet, kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter cookies.

När lagras uppgifter, vilka, varför och hur länge

Information som lagras och bearbetas kan gälla personuppgifter som exempelvis namn, e-postadress, postadress, inloggningsuppgifter samt bilder, video och ljudinspelningar där personer går att identifiera.

Hemsidan: WordPress samlar endast in statistik och analytiska data och bearbetar detta.

E-post: Information och bilagor i e-post till och från min verksamhets e-postadresser lagras på obestämd tid, för att kunna upprätthålla affärsrelationer och spara information som kan vara relevant för att exempelvis kunna erbjuda bästa service, komma ihåg överenskommelser eller annan viktig information. Detta gäller även efter avslutat projekt eller samarbete, om personen i fråga inte uttryckligen bett om att mailen och dess innehåll ska raderas.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal, samtycke, intresseavvägning.

Företagsadministration: Bokföring och dess underlag sparas minst så länge som krävs för att följa bokföringslagen. Offerter (även om de inte accepterats) och fakturor samt vissa kvitton kan komma att lagras längre än så, på obestämd tid. Detta för att det är användbart och viktigt med orderhistoriken för min verksamhet, exempelvis för att kunna gå tillbaka i tiden och jämföra priser och tidigare beställningar samt kunna ge bästa service.

Om man blir kund kommer även ett kundnummer kopplas till dig och/eller ditt företag. Detta används endast internt för att hålla reda på kunder i fakturerings- och bokföringssystem. Om jag inte får all kontaktinformation som krävs vid exempelvis fakturering kan det bli aktuellt för mig att ta reda på exempelvis postadress, organisationsnummer och momsregistreringsnummer via andra hemsidor eller företagsregister som tillhandahåller detta.

Hyresavtal som upprättas vid uthyrning av teknisk utrustning sparas minst så länge som hyresperioden pågår.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse, intresseavvägning.

Kunders inloggningsuppgifter: I vissa fall ansvarar jag även för uppladdning och publicering av levererat material till kunds plattform, detta kan innebära att jag tillfälligt lagrar och har tillgång till exempelvis kunders Facebook-konto, YouTube-konto, Vimeo-konto och inlogg till webbhotell och FTP.

I dessa fall delar kunden i fråga inloggningsinformation frivilligt och jag lagrar den så länge jag finner den relevant, exempelvis för att kunna utföra överenskomna arbetsuppgifter vid enstaka tillfällen, löpande eller för att kunna ge snabb support och service längre fram.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal, samtycke.

Insamlat material till projekt: Film, foto samt ljudupptagning (nedan kallat material) som jag själv, eller som en del av ett team, spelar in för att kunna genomföra projekt, beställda av kund eller egna produktioner, kan innehålla personuppgifter i form av exempelvis: identifierbara personer i bild, registreringsskyltar på fordon, geografiska landmärken eller personuppgifter som sägs i tal.

I vissa fall sker insamlingen av material journalistiskt och slutresultatet kan ha samhällsnytta. Jag, någon annan ur projektteamet, eller slutkunden upprättar samtyckesavtal/medverkandeavtal vid de tillfällen det bedöms relevant.

Råmaterialet samt alla andra projektrelaterade filer lagras och säkerhetskopieras lokalt i Sverige, så länge det inte behöver delas med exempelvis underleverantör eller kund. Det registerförs och arkiveras på obestämd tid. Detta då det finns ett värde att ha tillgång till äldre material ifall exempelvis en ny version av redan levererad film behöver skapas längre fram eller justeringar och korrektur behöver göras. Visst material kan även vara av historiskt och kulturellt värde.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal, samtycke, intresseavvägning.

Det här använder jag personuppgifterna till

Tillhandahållande av tjänster, kommunikation och support, för att kunna förbättra mina tjänster, i marknadsföringssyfte samt för att följa lagar som kräver att personuppgifter lagras och hanteras.

Levererade filmer och stillbilder publiceras och delas ibland även i mina egna kanaler, även privata, exempelvis på hemsida och Facebook-sida, för att lyfta fram och marknadsföra mig själv och produktionen. Detta sker givetvis efter godkännande från beställaren.

Till vem lämnar jag ut personuppgifter

Jag eftersträvar att aldrig dela mer data och information än nödvändigt, men vissa personuppgifter delas med samarbetspartners och underleverantörer.

I vissa fall krävs att exempelvis delar av råmaterial, redigerat material eller kontaktinformation delas till exempelvis extern ljudtekniker, programmerare eller andra externa leverantörer/tjänster, för att kunna fullgöra ett projekt. Höga krav ställs alltid på underleverantörer i dessa fall och endast nödvändigt material/personuppgifter delas.

För att inte av misstag sprida videoklipp och stillbilder med känslig information, skickas alltid material taget med drönare till Lantmäteriet för att få godkänt spridningstillstånd, om inte materialet är undantaget från detta. Detta gäller videoklipp samt stillbilder som avbildar Sverige från ovan.

Nedan lista är frekvent använda underleverantörer när detta skrivs. Observera att nya kan tillkomma, eller gamla bytas ut, när som helst. Kontakta mig för att vara säker på att uppgifterna stämmer:

 • Tjänst för bokföring och fakturering: Bokio
 • Hemsideverktyg: WordPress
 • Webbhotell och maillagring: Loopia
 • Mailhantering och delvis maillagring: Microsoft Outlook
 • Portfolio (filmer), leverans av filmer via kundlogin: Vimeo
 • Portfolio (filmer): YouTube
 • Portfolio (främst stillbilder och personliga projekt): Behance
 • Lagring av vissa projektdokument, backup av företagsdokument och delning av material till kund/underleverantör: Google Drive, Microsoft OneDrive
 • Tjänster som tillhandahåller musik: ArtList, PremiumBeat, AudioJungle
 • Sociala medier: Facebook, LinkedIn, Instagram
 • Digitala kalendrar: Google Kalender samt Microsoft Outlook
 • Programvara: Adobe CC, Davinci Resolve, Microsoft Office 365
 • Operativsystem: Windows 10, Windows 11

Kontakta mig

Exakt vilken information jag samlar in om just dig beror på hur du kontaktat eller kommit i kontakt med mig, ifall vi genomfört projekt tillsammans, vilken typ av projekt samt hur länge vi haft pågående samarbete.

Vill du få mer information om hur just dina personuppgifter lagras och behandlas av mig, vill uppdatera eller radera din information, ta tillbaka samtycke eller har klagomål, är du välkommen att kontakta mig.